Oude valuta

Oude valuta is de verzamelnaam voor valuta die geen wettig betaalmiddel meer zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om munten die later zijn vervangen door een andere valuta, zoals de gulden die is vervangen door de euro. Of de oude valuta nog inwisselbaar zijn, is afhankelijk van het soort valuta en hoe lang deze geen wettig betaalmiddel meer is.

Oude valuta Nederland

Op 1 januari 2002 werd de euro ingevoerd. De nieuwe Europese munt verving in de twaalf deelnemende landen de standaard valuta. In Nederland kwam de gulden te vervallen. Vanaf de Middeleeuwen werd in Nederland al met guldens betaald. Het was dan ook voor veel mensen wennen toen de nieuwe valuta werd ingevoerd.

De invoering van de euro kende een overgang van één maand. In januari konden Nederlanders met zowel euro’s als guldens betalen. Het inwisselen van guldens was langer mogelijk. Zo mocht het muntgeld (stuivers, dubbeltjes, kwartjes, gulden, rijksdaalder en het vijf gulden muntje) tot 1 januari 2007 bij de bank ingewisseld worden. De oude valutamunten hebben inmiddels hun waarde verloren.

Het Nederlandse briefgeld is nog wel inwisselbaar. Tot 1 januari 2032 mag het papierengeld bij De Nederlandsche Bank omgewisseld worden naar euro’s. De wisselkoers voor het omwisselen van guldens naar euro’s staat vast en bedraagt: EUR 1 = NLG 2,20371. Wie een briefje van honderd gulden inwisselt bij De Nederlandsche Bank krijgt hier ongeveer vijfenveertig euro voor terug.

Oude valuta uit andere eurolanden

Niet alleen Nederland ruilde op 1 januari 2002 haar nationale valuta in voor de Europese euro. Ook Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Italië, Griekenland, België, Ierland, Oostenrijk, Finland, Portugal en Spanje voerden in 2002 de euro in. Deze buitenlandse oude valuta kon tot 1 april 2002 kosteloos worden ingewisseld bij de Nederlandse banken. Niet iedereen heeft echter van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Het kan zijn dat u ook nog oude buitenlandse valuta in de kast heeft liggen. Het muntgeld is in de meeste landen niet meer inwisselbaar. Dit geldt natuurlijk niet per se voor landen die later nog tot de eurozone zijn toegetreden. Oude munten uit die landen kun je wellicht wel gewoon nog inwisselen.

Het oude briefgeld uit de eurolanden is vaak nog wel inwisselbaar. Hiervoor kunt u terecht bij de centrale bank in het betreffende land. Voor een aantal landen geldt dat het briefgeld onbeperkt inwisselbaar is. Portugees briefgeld mag tot 28 februari 2022 ingewisseld worden bij de centrale bank.

Let op: het inwisselen van valuta geldt alleen voor de voorloper van de euro. Valuta die al langer geen wettig betaalmiddel waren, geldt dit niet.