Gouden munten

In Nederland kennen we al sinds ongeveer vijftig jaar voor Christus gouden munten. In deze tijd van de Romeinen zijn veel gouden munten naar Nederland gekomen door invallen onder Keizer Julius Caesar.

Oude gouden munten

In Rome en Griekenland worden al veel langer gouden munten gemaakt. Al rond 280 v Chr werden in Rome gouden munten geslagen en de Oude Grieken kenden ook al munten gemaakt van dit edelmetaal.

Gouden munten in Nederland

De naam gulden is ook afgeleid van gouden en de eerste gulden was ook van goud. Deze gouden gulden verscheen in 1252 en heette florijn naar de Italiaanse stad Florence waar in dat jaar de eerste belangrijke gouden munt sinds de Karolingische tijd werd geslagen. Op de voorkant stond een afbeelding van Johannes de Doper, de stadsheilige van Florence.

Gouden tientjes

Ook in Nederland zijn verschillende gouden munten uitgegeven. De bekendste zijn misschien wel de gouden tientjes. De eerste hiervan werd geslagen in 1818 met een beeltenis van Koning Willem I erop. Bijzonder aan deze munt is dat de muntmeestertekens kunnen variëren . De munten geslagen in Utrecht hebben een fakkel en de munten geslagen in Brussel hebben een palmtak. Tevens staat op de munten uit Brussel een B vermeld op de muntzijde.

Verder is in 1842 een gouden tientje uitgegeven met de beeltenis van Koning Willem II en zijn zoon Willem III is twee keer op een gouden tientje verschenen in 1850 en 1875. Wilhelmina had maar liefst vier gouden tientjes waar haar beeltenis op is verschenen. Deze werden voor de eerste maal geslagen in 1892, 1898 (ter ere van haar inhuldiging als Koningin), 1911 en 1925. Alle in Nederland uitgegeven gouden tientjes wogen ongeveer 6,72 gram.

Gouden vijfjes

Daarnaast zijn nog verschillende gouden vijfjes uitgebracht. De oudste daarvan verscheen in 1826 en had een gewicht van 3,36 gram. Ook hierop waren de muntmeestertekens weer een fakkel en een palmtak. In 1842 werd ook een gouden vijf gulden munt geslagen met de beeltenis van Willem II, hetzelfde jaar als waarin het gouden tientje met zijn beeltenis verscheen. In 1850 en 1912 werden respectievelijk ook nog gouden vijfjes geslagen met respectievelijk Koning Willem III en Koningin Wilhelmina erop.

Gouden gulden als afscheidsmunt

Naast deze oude gouden munten heeft de Nederlandsche Bank ook recentere gouden guldens en euro’s geslagen. In 2001 is bijvoorbeeld nog een gouden gulden geslagen ter ere van het verdwijnen van de gulden met de komst van de euro. Er zijn honderdduizend van deze munten uitgegeven. Deze kostten destijds 397 gulden per stuk ofwel 180,15 euro en waren gemaakt van een hoge kwaliteit goud met een zuiverheid van 99,9 procent.