De euro in het Vaticaan

Het Vaticaan heeft haar eigen euromunten. Vaticaanstad is geen lid van de Europese Unie, maar mag wel eigen euromunten slaan. Net als de ministaatjes San Marino en Monaco. Het Vaticaan heeft deze bevoegdheid, omdat ze al voor de invoering van de euro een monetaire overeenkomst had met Italië. Bij de invoering van de euro, werd de monetaire overeenkomsten omgezet in een vergelijkbare overeenkomst met de centrale bank van Europa, de Europese Centrale Bank (ECB).

Vaticaanse munten zijn door hun beperkte oplage, zeldzaam. Ze dienen daarom voornamelijk als verzamelobject, hoewel er in de gehele Europese Unie gewoon mee betaald kan worden.

Vaticaanse euromunten

De Vaticaanse euromunten, die geslagen werden tussen 2002 en 2005, dragen de beeltenis van Paus Johannes Paulus II. Het uiterlijk van deze munt bestaat verder uit een cirkel met de twaalf sterren van de Europese Unie en de tekst ‘Citta del Vaticano’. Deze tekst staat bij verschillende munten op verschillende plaatsen. Bij de munten van één, twee en vijf cent bovenaan. Bij de munten van tien, twintig en vijftig cent aan de linkerzijde. En bij de munten van één en twee euro aan de onderzijde. Daarnaast staat op de rand van de 2 euro munten van het Vaticaan zes keer de combinatie ‘2*’, wisselend rechtop en ondersteboven.

Sede Vacante munten Vaticaan

Bij de dood van Paus Johannes Paulus II 2005 heeft Vaticaanstad de traditie in ere gehouden om zogenoemde ‘Sede Vacante’-munten uit te brengen. Sede Vacante betekent letterlijk ‘lege stoel’ en verbeeld de periode dat het Vaticaan geen paus heeft. Er is in de monetaire overeenkomst tussen het Vaticaan en de Europese Unie voorzien dat Sede Vacante-munten in dit geval mogen worden uitgegeven. Vaticaanstad heeft hiervoor een extra contingent munten ter beschikking. Met de Sede Vacante-munten was Vaticaanstad het eerste euroland dat de nationale zijde van de munten veranderde.

Vaticaan munten met Paus Benedictus XVI

Toen in 2006 Paus Benedictus XVI als paus aantrad, zijn er nieuwe Vaticaanse euromunten geslagen met de beeltenis van Paus Benedictus XVI en daaromheen twee cirkels. De eerste en buitenste cirkel toont de twaalf sterren van de Europese Unie. De binnenste cirkel toont de tekst ‘Citta del Vaticano’. Deze tekst staat, net als bij de oudere Vaticaanse euromunten, telkens op een andere plaats. Bij de munten van één, twee en vijf cent bovenaan. Bij de munten van tien, twintig en vijftig cent onderaan en bij de munten van één en twee euro aan de rechterkant. Met de introductie van deze derde euromunt, was Vaticaanstad het eerste land in de eurozone, dat aan de derde versie van de nationale zijde is toegekomen.