Valuta en geldkoersen

De koers van een munt is de waarde van een bepaalde valuta uitgedrukt in een andere munt. Bijvoorbeeld de koers van de Amerikaanse dollar uitgedrukt in euro’s. Deze koersen zijn erg bepalend voor het verloop van de internationale handel en de economie van een land. De belangrijkste vreemd geld koersen zijn, naaste de euro, die van de Amerikaanse dollar, de Britse pond, de Japanse yen, omdat hierin het meeste handel gedreven wordt.

Vreemd geld koersen bepaald door vraag en aanbod

De koers van een munt wordt bepaald door vraag en aanbod op de valutamarkt. Als de vraag groter is dan het aanbod zal de wisselkoers stijgen. Dat heet appreciatie. Is het aanbod echter groter dan de vraag, dan zal de koers dalen, wat depreciatie wordt genoemd.

Geldkoersen en kapitaalstromen

Ook kunnen wisselkoersen veranderen door zogenoemde kapitaalstormen tussen landen. Wanneer een Nederlands bedrijf investeert in het buitenland wordt er geïnvesteerd in het buitenland en zal de vraag naar de valuta van dat land toenemen. Hierdoor zal de koers van dit geld toenemen.

Flexibele geld koersen

Veel wisselkoersen zijn wisselend of flexibel dat betekent dat de wisselkoersen van de valuta's van minuut tot minuut kunnen veranderen als gevolg van internationale handel. Sommige wisselkoersen worden via een overeenkomst tussen landen vastgelegd en kunnen niet variëren. Landen met minder sterke economieën die graag internationale handel willen drijven, garanderen soms een vaste wisselkoers met de Amerikaanse dollar. Zo’n koppeling is vaak moeilijk vol te houden omdat er grote verschillen ten opzichten van de groei van het bruto nationaal product, inflatie, rentestanden en kunnen ontstaan.

5 soorten vreemd geld koersen

Globaal kunnen er vijf soorten wisselkoersen worden onderscheiden. Gerangschikt naar de mate van ingrijpen door monetaire autoriteiten zijn dit: zwevende wisselkoersen, beheerst zwevende geldkoersen, vaste koersen, veelvuldige wisselkoersen en vaste geldkoersen met volledig gereglementeerd handels- en betalingssysteem.

Bij zwevende wisselkoersen interveniëren de monetaire autoriteiten niet en zijn de risico’s in de internationale handel groot. En bij vaste wisselkoersen met een volledig gereglementeerd handels- en betalingssysteem is de werking van vraag en aanbod volledig uitgesloten. De overheid legt de wisselkoers vast los van de marktprijzen en ze zorgt ervoor dat de betalingsbalans steeds in evenwicht is. Hiermee wordt de internationale handel aan banden gelegd.

Geldkoersen omrekenen en wisselen

Op Valuta.nl kun je eenvoudig geldkoersen omrekenen van alle valuta. Het is echter bijna nooit mogelijk om vreemd geld om te wisselen tegen de aangeven koers. Banken en wisselkantoren zullen bijna altijd een commissie rekenen. Naarmate de valuta die betrokken zijn bij de wissel een groter aandeel hebben in het handelsverkeer zullen de marges tussen de aan- en verkoopkoers die gehanteerd worden kleiner zijn.